โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการแก่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงงานบริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา