โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะทำงานเกษตรปลอดภัย12พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ต้อนรับคณะทำงานเกษตรปลอดภัย12พค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา
          12 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา