โลโก้เว็บไซต์ ลำปางหารือทำสื่อ stem ลก 11พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำปางหารือทำสื่อ stem ลก 11พค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะดำเนินงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี หารือการจัดสื่อการเรียนการสอน STEM for Education
          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะดำเนินงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อหารือการจัดทำสื่อการเรียนการสอน STEM for Education ณ อาคารธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา