โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปางจัดอบรมSTEM  for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา8พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปางจัดอบรมSTEM for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา8พค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ในโครงการ STEM for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา
          วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ในโครงการ STEM  for Student แก่นักเรี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา