โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒
        เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวลา 17.00 น.ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น โดย ภายในงานประกอบด้วย การประกวดอาหารไทย /การละเล่นไทย ๔ ภาค กาดหมั้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา