โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ภาคเช้าเวลา 08.00 น. พิธีสงฆ์/ สงฆ์น้ำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา