โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 60 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - วั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา