โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐
      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการ ฝ่ายพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา