โลโก้เว็บไซต์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด โคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด โคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาปศุสัตว์จังหวัดลำปาง การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างเลือด โคนม-โคเนื้อ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
         เมื่อวันที่  19 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ และอาจารย์สุกัญญา อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา