โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติการ “นวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติการ “นวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติการ “นวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ”
        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา