โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา



มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง
     ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการข้าวในพิธีเปิดโรงเรียนข้าว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา