โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0”
         วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา