โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีรวรกุล รอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา