โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA 2560
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ BALA ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ ภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา (พิธีทำบุญ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา