โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ20เมย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ20เมย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์ ม.Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ
            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา