โลโก้เว็บไซต์ คกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ)
                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา