โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0
            เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา