โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน24มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน24มีค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
          อาจารย์พงศกร สุรินทร์  อาจารย์ปณิธิ แสนจิตร  และอาจารย์จิรพนธ์  ทาแกง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา