โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31มีค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลลำปาง ร่วมพิธีระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี 2560
          วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผศ.นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา