โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
       เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รอง ผอ. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา