โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 23มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 23มีค60

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา