โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อของอาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
            เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมนำผู้บริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา