โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน
          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร ถวายเครื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา