โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานและสนับสนุนเงินกิจกรรมงานวันนักข่าว ๓ พันบาท
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน พร้อมมอบเงินสนับสนุนงาน "วันนักข่าว" จำนวน 3,000 บาท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา