โลโก้เว็บไซต์  มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทรล้านนาลำปางขอขอบคุณหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ร่วมติดตั้งป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกำหนดจัดงานพิธีแสดงความยินดี และและพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา