โลโก้เว็บไซต์ ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เตรียมงานฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ฝ่ายบริการ พร้อมด้วยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และแม่บ้าน ร่วมกันทาสีปรับโฉมสะพาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา