โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีฝึกซ้อมย่อย ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนากำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง
กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมย่อย วันที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา