โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงความยินดี และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ณ อาคารอเนกป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา