โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการบริจาคอวัยวะและโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี
         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ พร้อมด้วยอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 68 คน ร่วมบริจาคโลหิต และมีนักศึกษาหลายคนได้แสดงความจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา