โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟ15มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สภากาแฟ15มีค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2560
          เช้าวันนี้ (15 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา