โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง กีฬา อพร 59 4 มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง กีฬา อพร 59 4 มีค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
          4  มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 อพร.สัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา