โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการดูงานปูนซิเมนต์3มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหการดูงานปูนซิเมนต์3มีค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบและการควบคุมการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา