โลโก้เว็บไซต์ ประชุม BAC22กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุม BAC22กพ60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 2/2560
           22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา