โลโก้เว็บไซต์ โต้วาที 22กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โต้วาที 22กพ60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโต้วาที “สังคมดีโดยไม่ต้องมีเหล้า”
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโต้วาที “สังคมดีโดยไม่ต้องมีเหล้า” ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา