โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการร่วมงานไอทีบุ๊คแฟร์2324กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหการร่วมงานไอทีบุ๊คแฟร์2324กพ60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาร่วมอบรมในงานราชภัฏ Book & IT Fair
          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา ร่วมงานราชภัฏ Book & IT Fair ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา