โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านานา ลำปาง ต้อนรับ UPI อินโด24กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านานา ลำปาง ต้อนรับ UPI อินโด24กพ60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ
          24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา