โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ “เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
             เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานเดินเทิดพระเกียรติและพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา