โลโก้เว็บไซต์ แข่งทักษะบริหาร1517กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แข่งทักษะบริหาร1517กพ60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
           คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา