โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับ ๒ โรงเรียนระดับอำเภอ นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา พร้อมคณะ เข้าพบอาจารย์ธีรดา แก้วบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา