โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2559
         เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา