โลโก้เว็บไซต์ การทำขนมจีบ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำขนมจีบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สาธิตเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบให้แก่นายทหาร
               ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (ภาคเหนือ) และได้มอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา