โลโก้เว็บไซต์ วางพวงมาลาหนานทิพย์ช้าง16กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วางพวงมาลาหนานทิพย์ช้าง16กพ60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาพ่อเจ้าทิพย์ช้างวีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร
          เช้านี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 07.00 น. คณาจารย์และบุคลกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาพระยาสุลวะลือไชยสงครามหรือพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา