โลโก้เว็บไซต์ อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานการบริหารการขนส่งทางถนน79กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานการบริหารการขนส่งทางถนน79กพ60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
          อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับสาขานักบริหารการขนส่งส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา