โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา