โลโก้เว็บไซต์ รับมอบของรางวัล10กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับมอบของรางวัล10กพ60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบของรางวัลสนับสนุนโครงการเดินเทิดพระเกียรติ
       เช้าวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบของรางวัลสนับสนุนโครงการเดินเทิดพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา