โลโก้เว็บไซต์ ผลการแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ชาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ชาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนานักกรีฑาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นายวรเดช จะบอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 2/2) สาขาพืชศาสตร์ นักกีฬากรีฑาหนึ่งเดียวจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนนักกรีฑา มทร.ล้านนา  ได...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา