โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวิชชานารี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวิชชานารี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวิชชานารี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
           ภาคบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา