โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ” ปลุกจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติ และสามัคคี
         เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยทีมงานสโมสรฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา