โลโก้เว็บไซต์ ประสบการณ์นอกโรงเรียน...นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประสบการณ์นอกโรงเรียน...นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาประสบการณ์นอกโรงเรียน...นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ทรรศนศึกษาดูงานฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
       วันนี้ ๑ ก.พ. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คุณครูโรจน์ฤทธิ์ โชครวย ครู คศ.๒ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงจำนวน ๒ คน นำคณะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวิน) จำนวน ๒๘ คน เข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา