โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เส้นทางภาคอีสาน ๘ จังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เส้นทางภาคอีสาน ๘ จังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เส้นทางภาคอีสาน ๘ จังหวัด
         เมื่อวันที่ 22 – 28 มกราคม 2560 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย เส้นทางภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา